Sunday, January 19, 2020

Di Maggal sa fukkéeli at ba nga Joxee Ganaaw Njukal Gu ńu delloo Comrade Ebou Madi Sillah Ba nga defee sa jaloore ca toolu xare be noppi

on

Ey yow, Comrade!Ebou Madi Sillah

Yaa doon ka sigi!

Judubaax!

Soopa Mbaax

Yaroo manduteek ité gu jara settoo

Lamboo teey ak teegin!

Dundée cofeel ak teraanga!

Xam sa waréef te def kook pastéef gu mut sék!

Ey yow Camrade!

Dun la faate muka ci  suńu xol!

Ci suńu xel ak suńu xelaat!

Noteel ak coono doon say mbań ak say mbaeńel!

Ngir jom ak ngoru askan wi

Xeex nga gudéek becég!

Yow mi musula ragal!

Mi musula yoxxi

Mbaa deelu ganaaw!

Ey yow Comrade!

Sa maxaama ak sa njaaraama

Law nańu réew mi mép ba mbitim réew!

Sa taxawaay ci aadaak cosaan

Doon na royukaay gu amul dayo!

Ey Comrade! Ey ńun !

Wéetal nga ńu!

Ndax ku jaaxlewoon ba dawsi ci yow

Nga fompa ay rongońam, nax ko, neehal ko ne ko;

“Bul tiit te bul jaaxle suma raka jéemal – lép dina baax ”

Ndeysaan ! Ebou Madi !

Sa waajur ne nańu

« Foo déka ńu déka fa, ndax foo déka, fóófaa neex ! »

Xalam demoon na be neex

Buum ba daldi daga!

Waay tey jii, fudaat nańu ko)

Te jokkali nańu bóóba wóy

Ba nga ńu jéemantal.

Ey Comrade! Borom xarmbaax ! Borom xarala !

Yaa ngi nii mafńandu sa naar – wu – góor!

Gaacoo sa xeej, saay fita, sa jaasi sa lawarweer ak sa

móxadóm!

Di rëpëtal, di rëpëtal ni Buurba Silla !

Ey Comrade, borom xol bu laab!

Na nga doon suńu njool, ńu di la seetoo

Ndax ńuy bug di taataan ci sa xel mu ńaw mi

Te di root ci sa teen bu dul ŋaca!

Yal nga njegenaayoo yérmaandé suńu Borom

Mu saama sa fit, musal la, nga noopalekook jaama!

Te mey la dunda gu dul jeex!

Sa njaarama waaca na!

Gaace Ngallaama!

Dem nga waay deewuloo!

Artis ba daan aar tiisu askanam!

Cornelius J. Gomez

CONNIE GOMEZ  Tel: 7929809/9929809

5 February 2016 marked ten years since Ebou Madi Sillah departed this world.

 

Must Read

The Gambian Media And The Political Leaders

The licensed media are the foundation of the information system in a country. No country can have an informed citizenry without licensed media that...
15,641FansLike
1,342FollowersFollow